Dodatna zdravstvena zavarovanja

Splošni pogoji (.pdf)

V sodobnem času tako zasebno kot tudi službeno vedno več potujemo in smo toliko bolj izpostavljeni boleznim ali nezgodam tudi v tujini. Stroški, povezani z zdravljenjem, so v tujini še posebej visoki, zato svetujemo, da pred potovanjem poskrbite za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI Z ASISTENCO

Zavarovalna družba Adriatic Slovenica d.d. v sodelovanju z mednarodno asistenčno družbo Coris že več kot desetletje uspešno nudi najpomembnejše zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco, kar dokazuje veliko število zadovoljnih zavarovank in zavarovancev.

S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco poskrbimo za organizacijo in kritje stroškov v nujnih primerih:

 • obiska pri zdravniku in nakupa zdravil na zdravniški recept
 • bolnišničnega zdravljenja
 • prevoza do najbližje bolnišnice
 • prevoza v domovino
 • prevoza posmrtnih ostankov umrlega v domovino
 • zobozdravstvenih storitev do vrednosti 100 €, 200 € oz. 300 €, odvisno od zavarovalnega kritja
 • spremstva otrok do 18. leta starosti

Mednarodna asistenčna družba Coris s široko razpredeno mrežo predstavništev omogoča pomoč kjerkoli na svetu, 24 ur na dan, vse dni v letu.

Predstavništvo Coris v Ljubljani omogoča kontakt v slovenskem jeziku. Vzpostavite ga lahko na telefonsko številko 00386 1 519 20 20. Stroške telefonskega klica povrnemo.

Zagotovljena je:

 • organizacija nujne zdravstvene pomoči
 • organizacija nujnih prevozov, vključno s povratkom v domovino in medicinskim spremstvom, če je to potrebno
 • stalni kontakt z zavarovancem in njegovim lečečim zdravnikom
 • obveščanje svojcev o poteku zdravljenja, pomoč in svetovanje

Stroški do katerih je zavarovanec upravičen skladno s pogoji zavarovanja, so kriti v celoti, ne glede na razliko v ceni zdravstvenih storitev v Sloveniji in državi, v kateri se zdravi.

Zavarovalni kraj: zavarovanje velja za ves svet razen v državi stalnega prebivališča.

ZAVAROVALNO KRITJE NA OSEBO

OSNOVNO do višine 25 000 €
DVOJNO do višine 50 000 € (ob 50% doplačilu premije)
TROJNO do višine 100 000 € (ob 70% doplačilu premije)


MULTIRISK ZAVAROVANJE

Multirist zavarovanje vsebuje vsa kritja, ki jih vsebuje zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco CORIS, poleg tega pa še:

PREKLIC LETA
Kritje nujnih stroškov, ki nastanejo zavarovancu zaradi preklica leta, npr:

 • stroški nastanitve,
 • nakup manjših potrebščin,
 • telefonski stroški,
 • nakup hrane.


IZGUBA/KRAJA PRTLJAGE
Za prtljago se štejejo predmeti namenjeni osebni rabi, ki so pod stalnim nadzorom in so mu bili odtujeni (tatvina/rop) ali izgubljeni med transportom, za katerega je odgovorna tretja oseba.
Za predmete namenjene osebni rabi se prenosni telefon, fotoaparat, kamera, MP3 predvajalnik, tablica ali prenosni računalnik štejejo le, če so bili zavarovancu odtujeni s silo s strani tretje osebe (rop/tatvina).

ZAMUDA PRTLJAGE / LETA
Če prtljaga ali let zavarovanca zamuja vsaj 4 ure, se krijejo stroški nujnih nakupov do dogovorjenega zneska.

IZGUBA URADNIH OSEBNIH DOKUMENTOV
V primeru izgube uradnih osebnih dokumentov (potni list ali osebna izkaznica) bo asistenčna družba zavarovancu nudila pomoč, npr. komunikacija z veleposlaništvi ali pristojnimi institucijami v domovini. Stroški, ki so povezani z izdelavo in izdajo novih dokumentov niso kriti.

PRAVNA ASISTENCA
Asistenčna družba bo zavarovancu organizirala pravno pomoč, če bo v tujini sodno preganjan zaradi kazenske ali civilne odgovornosti. Pravna pomoč pomeni, da bomo zavarovancu zagotovili imena in naslove odvetnikov in odvetniških pisarn za njegovo pravno obrambo. Asistenčna družba lahko organizira tudi pomoč prevajalca. Stroški pravne obrambe niso kriti.

CIVILNA ODGOVORNOST
Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov (vključno z odvetniškimi in drugimi stroški), ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu. Krite so telesne poškodbe in poškodba lastnine. Zavarovanec NE sme priznati odgovornosti, plačati, ponuditi plačila ali obljubiti plačilo. Kritje odgovornosti je izključeno pri vseh zahtevkih, ki so povezani z igranjem golfa in pri vseh zimskih športih.

NUJNO NAKAZILO DENARJA
CORIS zavarovancu nakaže znesek, ki ga vnaprej plača oz. zanj jamči sorodnik zavarovanca, medtem ko strošek mednarodnega nakazila krije zavarovalnica.

NUJEN PRENOS SPOROČIL
Kadar nastanek zavarovalnega primera zahteva spremembo zavarovančevega bivanja v tujini, bo asistenčna družba organizirala prenos nujnih sporočil in rezervacijske storitve. Sporočila bo prenesla družini zavarovanca ali na želeni službeni naslov. Asistenčna družba bo prilagodila hotelske in letalske rezervacije, rent a car rezervacije in uskladila ostale obveznosti po navodilu zavarovanca.

NEZGODNA SMRT
Če zavarovanec v času bivanja v tujini utrpi telesno poškodbo, ki neodvisno od drugih vzrokov povzroči njegovo smrt, bo zavarovalnica izplačala odškodnino do višine zavarovalne vsote, ki je dogovorjena na polici. Zavarovalnina se izplača upravičencu (partner, otroci,…).

PREDUJEM VARŠČINE
Če je zavarovanec dolžan lokalnim oblastem v tujini plačati varščino, lahko to zanj v njegovem imenu stori asistenčna družba. Pred nakazilom varščine mora zavarovanec podpisati zavezo za vračilo tega zneska.

POVRAČILO STROŠKOV
Pri kraji/izgubi/zamudi prtljage, zamudi/preklicu leta je pomembno, da o dogodku čimprej, najkasneje v roku 24 ur, obvestite lokalne oblasti (policijsko postajo, letalskega/linijskega prevoznika, …) in pridobite uradno potrdilo/zapisnik o dogodku – sama odškodnina se rešuje naknadno po povratku v domovino in ob predložitvi celotne dokumentacije, vključno z originalnimi računi, ki so predmet povračila (račun za hotel, taksi, hrano in pijačo, nujna nadomestitev oblačil, zdravila, kozmetika za osebno higieno, …). 

Ko gre za pravne postopke (civilna odgovornost, pravna pomoč, varščina) je pomembno predvsem, da sami na lastno pest ne priznate/podpišete nobene odgovornosti. Le-ta se rešuje/ugotavlja naknadno po pridobitvi celotne dokumentacije vezane na posamezen dogodek.

Dodatna ponudba:

 • celoletno zavarovanje poslovnežev in delavcev, ki delajo in bivajo v tujini
 • celoletno zavarovanje poslovnežev in delavcev, ki veliko potujejo
 • zavarovanje športnikov na organiziranih tekmovanjih in pripravah nanje
 • posebno ugodno celoletno posamezno in družinsko zavarovanje za večkratna potovanja s trajanjem krajšim od 60 dni
 • celoletno zavarovanje dijakov in študentov

POSAMIČNA PREMIJA NA OSEBO (v €)

Turistično posamično zavarovanje CORIS je namenjeno posameznikom, ki se za krajši ali daljši čas (do 1 leta) odpravljajo v tujino. Namen potovanja je lahko zasebne ali službene narave. 

osnovno kritje (25.000 €)

dvojno kritje (50.000 €)

trojno kritje (100.000 €)

Zdravstveno

Multirisk

Zdravstveno

Multirisk

Zdravstveno

Multirisk

1 dan

5,20

6,79

7,80

10,19

8,84

13,59

do 3 dni

6,30

8,20

9,46

12,30

10,71

16,40

do 5 dni

9,20

12,10

13,80

18,15

15,64

24,20

do 8 dni

12,10

15,90

18,15

23,86

20,57

31,80

do 10 dni

15,90

18,00

23,86

27,00

27,03

36,00

do 15 dni

18,40

24,01

27,60

36,01

31,29

48,01

do 21 dni

23,00

30,00

34,51

45,01

39,11

60,00

do 30 dni

28,80

37,61

43,20

56,41

48,96

75,21

do 45 dni

40,30

52,60

60,45

78,91

68,51

105,20

do 60 dni

44,30

57,80

66,46

86,70

75,32

115,60

do 75 dni

61,00

79,60

91,50

119,40

103,71

159,20

do 90 dni

71,00

94,50

106,51

141,75

120,71

188,99

do 120 dni

93,00

130,40

139,49

198,60

158,09

260,80

do 150 dni

108,00

157,50

162,00

236,25

183,60

315,00

do 180 dni

130,00

182,90

195,00

274,35

221,00

365,80

do 210 dni

142,00

210,00

213,00

315,00

241,40

420,00

do 240 dni

156,00

232,10

234,00

348,15

265,20

464,20

do 300 dni

172,00

292,50

258,00

438,75

292,40

585,00

do 1 leta

195,00

344,80

292,50

517,20

331,50

689,60


 

DRUŽINSKO CORIS ZAVAROVANJE (v €)

Turistično družinsko zavarovanje CORIS je namenjeno družinam, ki se v tujino odpravljajo na dopust, počitnice, izlet, nakupovanje itd. Družinsko zavarovanje velja za družinske člane, ki prebivajo na istem naslovu in skupaj potujejo v tujino. V osnovi so družina starši in otroci do 26. leta starosti, so pa pri družinskem zavarovanju možne številne kombinacije (zakonca, izvenzakonska partnerja, mati in sin, oče in hči, bratje in sestre do 26. leta starosti, stari starši in vnuki), pomembno je le, da živijo na istem naslovu, tudi če imajo v uradnih dokumentih različne naslove. 

osnovno kritje (25.000€)

dvojno kritje (50.000€)

trojno kritje (100.000€)

Zdravstveno

Multirisk

Zdravstveno

Multirisk

Zdravstveno

Multirisk

1 dan

9,20

12,10

13,80

18,15

15,64

24,20

do 3 dni

11,50

15,10

17,25

22,65

19,55

30,20

do 5 dni

16,70

21,90

25,05

32,84

28,39

43,79

do 8 dni

21,80

28,40

32,71

42,61

37,06

56,81

do 10 dni

28,50

33,10

42,75

49,65

48,45

66,20

do 15 dni

33,90

44,20

50,85

66,30

57,63

88,40

do 21 dni

42,60

55,60

63,90

83,41

72,42

111,21

do 30 dni

51,70

67,50

77,54

101,25

87,88

135,00

do 45 dni

70,20

91,70

105,31

137,54

119,34

183,39

do 60 dni

79,40

103,60

119,10

155,40

134,98

207,21

do 90 dni

126,00

x

189,00

x

214,20

x

do 120 dni

164,00

x

246,00

x

278,80

x

do 180 dni

229,60

310,50

344,40

465,75

390,32

621,00

do 1 leta

345,00

621,10

517,50

931,65

586,50

1.242,20

SKUPINSKO CORIS ZAVAROVANJE PO OSEBI (v €)

Skupinsko zavarovanje CORIS se lahko sklene, ko v tujino skupaj potuje vsaj 9 oseb. Pri skupinskem zavarovanju je pomembno, da skupina potuje skupaj in na isto lokacijo. Premija in zavarovalno kritje sta po osebi. Pri večjem številu oseb so mogoči dodatni popusti na premijo. 

osnovno kritje (25.000€)

dvojno kritje (50.000€)

trojno kritje (100.000€)

Zdravstveno

Multirisk

Zdravstveno

Multirisk

Zdravstveno

Multirisk

1 dan

3,50

4,50

5,26

6,76

5,95

9,01

do 3 dni

4,00

5,40

6,01

8,10

6,81

10,80

do 5 dni

5,80

7,60

8,71

11,41

9,87

15,21

do 8 dni

7,50

9,80

11,25

14,70

12,75

19,60

do 10 dni

9,80

11,20

14,70

16,81

16,66

22,41

do 15 dni

11,50

15,10

17,25

22,65

19,55

30,20

do 21 dni

13,80

18,00

20,70

27,00

23,46

36,00

do 30 dni

17,30

22,60

25,94

33,90

29,40

45,20

do 45 dni

25,30

33,00

37,96

49,51

43,02

66,01

do 60 dni

26,50

34,50

39,75

51,75

45,05

68,99

do 90 dni

43,80

x

65,71

x

74,46

x

do 120 dni

53,01

x

79,51

x

90,11

x

do 180 dni

79,50

x

119,25

x

135,15

x

do 1 leto

159,00

x

238,50

x

270,30

x


Splošni pogoji (.pdf)